پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عسگری

تاریخ تولد : 1347/04/24

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1364/11/21

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :17

مزار شهید :شایستگان بابل