پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحمت الله

تاریخ تولد : 1346/12/11

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/05/14

محل شهادت :میمک

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امام زاده ابراهیم آمل

1 – دلم می خواهد روزی فرا رسد که تمامی جوانان ایران زمین حرکت کنند و نه تنها عراق بلکه تمامی جهان را از یوغ ظلم و ستم ظالمان آزاد سازند و کبوتر آزادی را را بر پهتن دشت گیتی به پرواز در آورند . 2 – اگر من امروز نروم فردایی در کار نیست تا نسل های آینده زندگی کنند . پس ما باید امروز برویم تا نسل های آینده راحت زندگی کنند حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود . 3 - ... ای برادران و خواهران عزیز ! هرگز آن پیر در جماران آن یاور مستضعفان ، آن امید محرومان ، آن مرشد پیر و جوان و آن یکه مردی که در تاریکی سخت ظلمت درخشید ،فراموش نکنید .