پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلامعلی

تاریخ تولد : 1335/04/30

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/11/24

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :30

مزار شهید :کلوده محمودآباد