پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلامرضا

تاریخ تولد : 1344/01/08

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1362/12/05

محل شهادت :چیلات

طول مدت حیات :18

مزار شهید :مفقود