پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحمت

تاریخ تولد : 1339/12/09

محل تولد : ساری

تاریخ شهادت :1363/08/27

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :24

مزار شهید :روستای علی آباد ساری