پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضانعلی

تاریخ تولد : 1342/03/01

محل تولد : جويبار

تاریخ شهادت :1362/12/27

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :جویبار - لاریم