پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عبدالحمید

تاریخ تولد : 1336/04/20

محل تولد : تنكابن

تاریخ شهادت :1365/11/17

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :29

مزار شهید :مزردشت-تنکابن