پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بهمن

تاریخ تولد : 1346/06/8

محل تولد :سوادکوه

تاریخ شهادت :1365/11/18

محل شهادت :جزیره ماهی

طول مدت حیات :19

مزار شهید :سوادکوه - ملرد