پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1343/04/04

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1363/12/20

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :مته کلا سوادکوه