پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1344/06/31

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/12/11

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر