پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : درویش علی

تاریخ تولد : 1327/11/22

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :38

مزار شهید :نوشهر - موسی آباد