پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حبیب الله

تاریخ تولد : 1341/09/02

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1364/11/30

محل شهادت :پل مارد(آبادان)

طول مدت حیات :23

مزار شهید :میرودپشت بابل