پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جواد

تاریخ تولد : 1348/12/06

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1370/02/30

محل شهادت :ارومیه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر