پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسفندیار

تاریخ تولد : 1348/12/05

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1368/06/08

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار شهدای میدان سر بابل