پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ذات الله

تاریخ تولد : 1343/11/21

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1363/04/19

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :سوادکوه - امامزاده عبدالحق