پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1349/06/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1367/05/05

محل شهادت :جاده اندیمشک - اهواز

طول مدت حیات :18

مزار شهید :گلزار شهدای سفید چاه گلوگاه