پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد ابراهیم

تاریخ تولد : 1340/03/11

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1360/00/00

محل شهادت :

طول مدت حیات :

مزار شهید :