پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1339/09/07

محل تولد :نكا

تاریخ شهادت :1363/12/25

محل شهادت :هورالهویزه

طول مدت حیات :24

مزار شهید :کمیشان نکا