پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1342/06/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1364/03/14

محل شهادت :هورالهویزه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :لمراسکی گلوگاه