پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احمد

تاریخ تولد : 1342/07/02

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1361/01/30

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر