پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1349/11/27

محل تولد : بابلسر

تاریخ شهادت :1365/10/21

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :16

مزار شهید :امام زاده ابراهیم بابلسر

1- این حقیر مسلمان محمدرضا گیلانی، طبق وظیفه شرعی که دارم بر خود واجب می دانم که برای رسیدن به پیروزی در این راه قدم بردارم و به این وسیله من نیز قدمی در راه اسلام بردارم تا شاید با فدا شدن جانم و با ریختن خونم درخت اسلام آبیاری شود. 2- ای مردم بدانید که همه ما آخر باید از این دنیای فانی جدا شویم و از این جهان هجرت نماییم، چه بهتر که هجرتمان در راه خدا باشد که همانا بهترین هجرت در راه خدا شهادت است، شهادت مرگی انتخابی است که انسان در این راه مرگ را به بازی می گیرد، پس بار خدایا! از تو می خواهم که این توفیق را به من دهی که در راه رضای تو بمیرم. ای مسلمانان بدانید که خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علی است. خط آنانی است که در راه خدا ستم دیدند و رنجها کشیدند. پس شما باید این راه را طی نمائید که این راه همان راه خدا و قرآن است. 3- ای مردم! به شما وصیت می کنم که به خدا و پیامبر (ص) و امامان معصوم و به ملائکه و کتابی که از طرف خدا برای هدایت بشریت آمده ایمان بیاورید و خمس و زکات بدهید، نماز را به پای دارید و روزه بگیرید، همانا که این جهان محل امتحان شماست. 4- ای مردم! حامی مستضعفین و در مقابل ستمگران همانند کوهی محکم باشید. ای مردم بدانید که انسان همانند کبوتری است که در زندان دنیا اسیر است ولی مرگ راهی بسوی اوج گیری است پس بشتابید به سوی مرگ. 5- مادر و پدر عزیزم! می دانم که شما مهربانترین و نزدیکترین افراد نسبت به من هستید ولی بدانید که مهربان تر از شما کس دیگری است و او که به همه نزدیکتر است، خدای باری تعالی است.