پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علیرضا

تاریخ تولد : 1346/11/24

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1366/02/05

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :قائمشهر