پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نصرت الله

تاریخ تولد : 1343/03/03

محل تولد : محمودآباد

تاریخ شهادت :1363/11/20

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :محمودآباد - علی اباد