پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد ولی

تاریخ تولد : 1342/10/14

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1365/11/11

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :23

مزار شهید :گلزار شهدای سراجکلا