پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی محمد

تاریخ تولد : 1349/07/01

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1367/03/12

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :18

مزار شهید :سید سه نور محمودآباد