پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام حسن

تاریخ تولد : 1345/11/17

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1362/08/05

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :ارامگاه معتمدی بابل