پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1342/01/15

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/01/15

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :23

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری