پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رضا

تاریخ تولد : 1346/03/20

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/11/24

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر