پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : برار قلی

تاریخ تولد : 1335/11/16

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/04/06

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :30

مزار شهید :بهشهر - گلزار شهدای لرما