پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1348/02/20

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1366/02/01

محل شهادت :ماووت عراق

طول مدت حیات :18

مزار شهید :محمودآباد - رودپشت - گلزار سید بها الدین