پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1343/01/25

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1367/04/29

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :24

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر