پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : زین العابدین

تاریخ تولد : 1340/03/12

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1362/02/09

محل شهادت :جاده آبادان - خرمشهر

طول مدت حیات :22

مزار شهید :چالوس - یوسف رضا