پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسکندر

تاریخ تولد : 1344/12/19

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1367/05/06

محل شهادت :سرپل ذهاب

طول مدت حیات :23

مزار شهید :سنگ وزان محمودآباد