پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ تولد : 1348/12/25

محل تولد : رامسر

تاریخ شهادت :1365/06/10

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :17

مزار شهید :میانده رامسر