پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عبدالله

تاریخ تولد : 1343/12/23

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1363/01/08

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امام زاده ابراهیم آمل

1. سفارشی به برادران و خواهران ومادران وپدران دارم که اول امام عزیز این نائب برحق امام زمان)عج) را حمایت کنند و از خداوند متعال بخواهند که از عمر ما بکاهد و به عمر رهبر بیفزاید... 2. برادران حزب اللهی! به این گروهک ها بفهمانید که انقلاب یعنی چه و انقلابی کیست! ... مگذارید که این گروهک ها در داخل شما نقوذ کنند. 3. از خواهرانم می خواهم که حجاب اسلامی را حفظ کنند و همیشه در خط انقلاب و رهبر باشند.نماز را در اول وقت بخوانند؛ از جمله، به نماز سیاسی،عبادی جمعه بروند و آن را ترک نگویند. 4. انقلاب اسلامی ما از شروع خود ت کنون شهید زیاد داده و می دهد، ولی تن به ذلت و خواری نمی دهد.