پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جهانبخش

تاریخ تولد : 1345/11/15

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1366/12/25

محل شهادت :خرمال

طول مدت حیات :21

مزار شهید :سید نظام الدین قائمشهر