پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1347/05/10

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1364/11/27

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :

مزار شهید :آهو محله محمودآباد