پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حاج آقا

تاریخ تولد : 1344/02/04

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1361/05/05

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :کریم کلا فریدونکنار