پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خیر علی

تاریخ تولد : 1346/01/01

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1366/06/02

محل شهادت :ارومیه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :سوته