پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1346/05/16

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1367/04/14

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :21

مزار شهید :اویل نوشهر