پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسدالله

تاریخ تولد : 1339/03/29

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1362/01/22

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل