پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب علی

تاریخ تولد : 1344/03/31

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1364/12/05

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :سید نظام الدین قائمشهر