پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بابا عالی

تاریخ تولد : 1312/02/02

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1362/01/25

محل شهادت :جفیر

طول مدت حیات :50

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری