پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یدالله

تاریخ تولد : 1344/01/30

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1363/11/26

محل شهادت :پنجوین عراق

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده ابراهیم آمل