پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد آقا

تاریخ تولد : 1340/01/01

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1361/11/18

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بابل - پایین گتاب