پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی الله

تاریخ تولد : 1345/05/15

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/04/10

محل شهادت :عمليات نصر 4

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مزار شهدای ترک کلا آمل

1. بله! انقلاب کردن آسان اما حفظ انقلاب و روی پای خود ایستادن، مشکل است. ای کسانی که انقلاب نموده اید! انقلاب و رهبر خود را یاری نمائید. 2. خطاب من به کسانی که می گویند انقلاب برای ما چه کرده است این است که بگوئید ما برای انقلاب چه کرده ایم ؟ 3. ... مساجد را خالی نکنید که دشمنان از پر بودن مساجد و الله اکبر شما می ترسند. 4. ای انفلاب کرده ها ! انقلاب را محفوظ نگه دارید که اجر کبیره اش در نگه داشتن آن است. 5. برادران گرامی! باهم بخندید و به هم نخندید! سعی کنید صحبتهایتان اثر سوءِ نداشته باشد، بلکه مؤثر باشد.