پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مراد

تاریخ تولد : 1345/11/16

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/03/05

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :

مزار شهید :قائمشهر - گلزار سنگتاب