پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد حسین

تاریخ تولد : 1333/03/27

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت : شیروان -جنوب ام الرصاص

طول مدت حیات :32

مزار شهید :لاهو چالوس