پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : روح الله

تاریخ تولد : 1337/11/08

محل تولد :سوادکوه

تاریخ شهادت :1361/03/03

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :24

مزار شهید :امامزاده حسن-سوادکوه

1. جنگ جنگ است و پیامد آن مرگ است. جنگ حاصلش مرگ است این تعجّبی ندارد؛ مرگ به سراغ همه کس می آید ولی این طور مردن باعث افتخار است. 2. بعد از مرگم مجالس و محافل عزا همراه با خرج کمرشکن صورت نگیرد که باعث افزایش گرفتاری پدر و مادرم شود.