پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1346/12/10

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1365/06/06

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :چالوس